Usługi

Co-packing, przepakowywanie towarów

W naszej ofercie znajduje się praktycznie każdy rodzaj operacji pakowania: zgrzewanie, zszywanie, obkurczanie, rozładunek kontenerów (obejmuje paletyzację według wymagań Klienta). Posiadamy kilkadziesiąt zgrzewarek światowych producentów. Towary pakujemy zgodnie ze specyfikacją naszych klientów. Wykonujemy zestawy promocyjne polegające na łączeniu dwóch lub więcej produktów. Możemy pochwalić się realizacją kilkudziesięciu tysięcy standów promocyjnych dla największych sieci handlowych w Europie.

Etykietowanie, znakowanie towarów

Tzw. “rebranding” towarów wykonywany dla Klienta celem zapewnienia ciągłości ich sprzedaży.

Selekcja, sortowanie, kontrola jakościowa towarów

wykonujemy 100%-ową kontrolę towarów pod względem wskazanej przez Klienta cechy jakościowej lub ilościowej. Wyniki kontroli prezentujemy w formie profesjonalnych raportów.

Montaż i demontaż komponentów produkcyjnych

Operacje które w znacznym stopniu podnoszą wydajności produkcyjne Klienta. Ich outsourcing pozwala skupić się Klientowi na jego strategicznych procesach biznesowych i zapewnić ciągłość produkcji w okresach tzw. picków sezonowych. Operacje montażu/demontażu wykonujemy w naszych magazynach lub na życzenie Klienta bezpośrednio na jego liniach montażowych.

Transport drogowy

Możemy przetransportować ładunki od 100kg do 24,5 tony w dowolne miejsce w Polsce jak również po całej UE. Naszą specjalnością są „szybkie” tzw. rush transporty o wadze ładunku do 1.5 tony. W naszej dyspozycji pozostaję 5 samochodów o ładowności od 1.2tony do 3.5 tony.

Transport morski LCL (małe ładunki),
FCL (pełne kontenery) oraz transport lotniczy
z dowolnego miejsca na świecie do Polski.