Kontrola jakości, selekcja, sortowanie

Naszym zadaniem jest wyeliminowanie negatywnych czynników, które wpływają na jakość towarów. W celu zagwarantowania jak najlepszych wskaźników w tym zakresie zalecana jest kontrola jakości towarów. Może mieć charakter profilaktyczny, gdy przeprowadzona zostaje np. przed wypuszczeniem partii nowych produktów lub uruchomieniem nowej linii produkcyjnej. Najczęściej jednak ma na celu monitorowanie prowadzonych dotychczas działań w obrębie firmy. Kontrola jakości koncentruje się na sprawdzeniu, mierzeniu, testowaniu produktu i porównanie wyników ze specyfiką Klienta dla potwierdzenia zgodności produktu z wymaganiami.

W większości przypadków przeprowadza się kontrolę jakości towarów na podstawie analizy próbki pobranej partii przy zachowaniu jej reprezentatywności dla całej partii towarów. Z reguły stosowana jest statystyczna kontrola jakości. Technika ta opiera się na losowym pobieraniu do badań części towaru, przeprowadzeniu ich badań i analizie wyników.

Czy kontrola jakości jest potrzebna?
W niektórych sytuacjach zachodzi konieczność podjęcia takich działań, gdyż towar jest często reklamowany bądź staje się przyczyną groźnych sytuacji dla użytkownika. Wówczas należy sprawdzić jaki jest powód. Pozwala to wdrożyć działania, które umożliwią naprawę i wyeliminowanie błędów. Podczas przeprowadzenia czynności kontrolnych sprawdzany może być nie tylko sam wyrób, ale również warunki jego produkcji i przechowywania.

Co możemy zaoferować?
Firma Lean Logis New wykonuje usługi w zakresie selekcjonowania, sortowania i kontrola jakości. Podejmujemy się sprawdzenia produktów, konkretnie jednej lub więcej jego cech. Analizujemy nasze wyniki zgodnie ze specyfiką Klienta dla zweryfikowania ich zgodności. Podejmujemy się także selekcjonowania i sortowania towarów na wskazane grupy produktowe zgodnie z wytycznymi Klienta. Takie działanie pozwala na wydzielenie z partii produktów uszkodzonych, wadliwych oraz o parametrach odmiennych od zawartych w dokumentacji. Wykonujemy usługi przede wszystkim dla przedstawicieli z branży FMCG, motoryzacyjnej, jak i kosmetycznej.